© Gasbij.nl ( Alles van deze pagina mag u delen, als het maar positieve reclame is )

WWW. GASBIJ .NL

De Hoeve 26 ™ 29 mei 2022 2022
Sint Isidorushoeve, 19 - 03 - 2022 Voorjaarsvergadering Combinerace op zaterdag 19 maart 2022 in Sint Isidorushoeve. De Corona-pandemie betekende de afgelopen 2 jaar een flinke beperking van ons mooie leven met combineracen als gezamenlijke hobby en vermaak in de vrije tijd. Nu de pandemie op zijn retour is, proberen wij met z’n allen de draad weer op te pakken. Zaterdag 19 maart hebben de Gezamenlijke Combinerace Organisaties een extra voorjaarsvergadering georganiseerd om de deelnemers te informeren over de nieuwste en laatste ontwikkelingen, maar vooral ook om een gezellige avond te hebben met elkaar. Dit hebben we gedaan bij zaal “Dwars” in Sint Isidorushoeve, de bakermat van het combineracen in Nederland. Hieronder volgt een kort verslag van de vergadering met de belangrijkste nieuwtjes: 1 - Agri Trader: - Vanaf 2022 wordt het landbouwhandelsblad Agri Trader hoofdsponsor van de Combineraces. - Agri Trader zal de organisaties faciliteren met materialen voor de races, zoals veiligheidshesjes, vlaggen en dergelijke. - Agri Trader zorgt daarnaast voor promotie van de evenementen door publicatie van artikelen over de combineraces en door de organisaties ruimte bieden om een advertentie te plaatsen voor hun evenement. 2 - Special Klasse: - Harry ten Brummelhuis heeft in 2019 met een groep enthousiastelingen uit Sint Isidorushoeve het initiatief genomen om de oude “Special Klasse” weer nieuw leven in te blazen. - Dit is een soort van instapklasse met budget machines volgens een nieuw uniform en robuust ontwerp met V-8 motoren, vaste voorassen en geveerde achterassen. - Door de robuuste bouw zijn deze prima geschikt voor het wat ruigere werk. - Het doel is dat er zo extra spektakel geboden wordt voor het publiek. - Er zijn inmiddels 7 nieuwe specials gebouwd, maar het is de bedoeling dat er meerdere bij gebouwd gaan worden. - Bestaande machines in de Vrije Klasse met een vergelijkbare bouwwijze kunnen in overleg met de organisaties ook toegevoegd worden aan deze klasse. - De nieuwe Special teams bestaan uit zowel oud deelnemers als nieuwe jonge teams. - We hopen dat er nog kandidaten bijkomen om een gevarieerd en enthousiast deelnemersveld te verkrijgen. Nieuwe kandidaten mogen zich dan ook zeker melden bij de organisatie. - De nieuwe Special Klasse is opgenomen in de reglementen onder § 12 Special Klasse 2022. - Het streven is dat we dit jaar met ca. 10 combines in de Special klasse van start gaan. 3 - Dames Klassen: - De laatste jaren vindt er een teruggang plaats bij de deelname in de Dames Klassen. - Bij onvoldoende deelname zijn we genoodzaakt om te stoppen met de Dames Klassen en dat zou jammer zijn! - Aan de oproep om ook dames aan te melden, werd gelukkig gehoor gegeven, want de eerste aanmeldingen voor het seizoen 2022 werden terplekke al weer gedaan. 4 - Overig nieuws: - Naast de teams van de nieuwe Special Klasse combines bleken de teams van de andere klassen de afgelopen 2 jaren niet bepaald stil te hebben gezeten. In zowel de Standaard Klasse als ook de Vrije Klasse combines zijn er diverse uren en kapitalen besteed aan het bouwen, verbeteren en verbouwen van de combines. Hulde daarvoor!! - De najaarsvergadering met de prijsuitreiking staat gepland op zaterdag 26 november 2022 in zaal Wieggers in Mariënvelde aanvang 20.00 uur. Nader bericht volgt t.z.t. 5 - Reglementen 2022: - De reglementen voor 2022 besproken. - De wijzigingen staan in het paars geschreven in de aangepast reglementen. - De nieuwste reglementen (update 19 - 03 - 2022) zijn te vinden op de site “gasbij.nl”. - Hieronder volgen in het kort de belangrijkste wijzigingen: De minimum leeftijd voor deelname is vastgesteld op 18 jaar!! De deelnemers moeten een geldig rijbewijs tonen bij het ophalen van het startgeld voor de start in de jurywagen. Het is teamleden en andere personen verboden om mee te rijden op de combines van en naar het rennerskwartier. Bij overtreding volgt een zwarte vlag! Het is teamleden en andere personen verboden om zich op de baan te begeven na het kantelen of uitvallen van een combine. Alleen na toestemming van de wedstrijdleiding mogen maximaal 2 teamleden hulp verlenen. Bij overtreding volgt een zwarte vlag! Remlichten worden vanaf 2022 verplicht op alle combines!! Dit moet een drievoudige lamp zijn, waarvan de middelste lamp continu brandt en de 2 buitenste lampen fel oplichten bij het remmen. Ramon van der Zwet uit Sint Isidorushoeve heeft zo’n lamp ontwikkeld en getoond. De unit bestaat 3 LED-lampen. De behuizing ontbrak nog, maar de lampunit kan eenvoudig zelf worden gemonteerd in bv. een kunststoffen of een metalen schakeldoos. Ramon heeft 40 units beschikbaar en wie dit wil, kan een set bestellen. Daarvoor contact opnemen met de organisatie. Vanaf 2022 wordt de startprocedure aangepast en wordt er gestart volgens de “Formule-1” startmethode. Hierbij gaan 5 rode lampen binnen 5 seconden achter elkaar branden, waarna na 4 - 7 seconden de 5 lampen automatisch gedoofd worden. Dat is het moment dat er gestart mag worden. Ramon van der Zwet heeft hiervoor ook een lamp ontwikkeld en heeft deze ook getoond. Het nieuwe startlicht is beschikbaar voor alle organisaties, waardoor de startprocedure overal gelijk en niet meer voorspelbaar is. - De organisaties zullen bij droge omstandigheden eerder beginnen met het besproeien van de baan. Er zal dan kort, maar vaker worden gesproeid op de baan. - Briefings vinden plaats voor de wedstrijd. 6 - Races 2022: Nederland NK: 29 Mei: Sint Isidorushoeve. 12 Juni: Ospel. 26 Juni : Afferden. 10 Juli: Yde - de Punt. 14 Augustus: Mariënvelde. 18 September: Tzum. Buitenland: 28 Augustus: Bree (B.). Geen NK. 4 September: Rambrouch (Lux.). Geen NK. 7 - Inschrijvingen 2022: - Aanmelden en inschrijven van nieuwe teams kan bij de organisatie van Sint Isidorushoeve (via de site “gasbij.nl”). - Bij het toekennen van nieuwe startnummers wordt zoveel mogelijk geprobeerd om rekening te houden met de internationaal bekende startnummers (o.a. België, Luxemburg en Duitsland). - Rob Domhof houdt de deelnemerslijsten bij en probeert deze zo actueel mogelijk te houden. - Opgaven en wijzigingen van de contactgegevens kunnen via WhatsApp of per e-mail doorgegeven worden (tel.: +31 - 6 13 76 44 07 / e-mail: domhofrob@gmail.com). - Wijzigingen gedurende het seizoen kunnen uiteraard ook doorgegeven worden. 6 - Rondvraag: - Iedereen gelegenheid gegeven tot het stellen van vragen. - Combinerace Team Leevelde opperde het idee om een app-groep aan te maken, waarin alle teams opgenomen worden. Dit moet dan beheerd worden door de Gezamenlijke Combinerace Organisaties en dient puur en alleen om de rijders te informeren en bv. op te roepen naar de start te komen. Het is niet de bedoeling dat het een discussieforum wordt en reacties dienen dan ook niet mogelijk te zijn en geblokkeerd te worden. De organisaties zijn daarin altijd terughoudend geweest i.v.m. de privacywetgeving, maar zullen hierover nader in overleg gaan. - Wim Bremmer heeft nog een woord gericht aan de teams en toehoorders om ze een hart onder de riem te steken na 2 lastige jaren en ze veel succes te wensen voor het komende seizoen. 7 - Sluiting: - Iedereen bedankt voor de komst en de inbreng aan de vergadering. - Tot slot iedereen een sportief seizoen en heel veel succes toegewenst in 2022. 8 - Feestavond: - Na afloop van de vergadering is er in het café nog gezellig bij gekletst en na geborreld tot in de kleine uurtjes! Namens de Gezamenlijke Combinerace Organisaties: Sint Isidorushoeve Mariënvelde Yde - de Punt Emmeloord Afferden Tzum Ospel